Home

Steamsave kan bedrijven en instellingen behulpzaam zijn bij het maken van juiste keuzes op het brede terrein van energievoorzieningen. Veel kennis en expertise is bij steamsave aanwezig specifiek op het gebied van stoomtoepassingen!!

Stoom is een hoogwaardige utility die razendsnel warmte kan overdragen aan processen. Daarnaast wordt stoom tevens toegepast voor aandrijving van turbines ten behoeve van krachtopwekking.

Aan de opwekking van stoom worden hoge eisen gesteld aan de exploitatie, kennis en kunde van engineers en operators en boven alles de veiligheidsaspecten die hieraan verbonden zijn.

Steamsave kan in samenwerking met uw procestechnologen de juiste toepassing genereren om uw proces duurzaam, energiezuinig en daarbij kostenverlagend te exploiteren.

Ook het bereiken van overeenstemming met de opgelegde eisen van vergunningverleners en in respect met de leefomgeving om emissies en overlast tot een minimum te beperken. Hierbij is de doelstelling dat investeringen om dit doel te bereiken een respectabele terugverdien termijn kennen. Uiteindelijk zal hierbij op termijn uw concurrentiepositie verbeteren.

Steamsave heeft een aantal disciplines ontwikkelt om deze doelstellingen te kunnen bereiken.